Các gói đăng ký

Chọn gói đăng ký Miễn phí trọn đời hoặc các gói khác phù hợp với quy mô kinh doanh của bạn.

FREE

Khởi nghiệp

MIỄN PHÍ
 • 1 Địa điểm kinh doanh
 • 1 người dùng
 • 300 sản phẩm, dịch vụ
 • Không hạn chế biên lai bán hàng
 • Module Quản trị nhân sự
 • Module đồng bộ WooCommerce - WordPress
 • Không hạn chế thời gian sử dụng
 • Đầy đủ các tính năng
BEST

Kinh doanh

240.000 đ /tháng
 • 3 Địa điểm kinh doanh
 • 10 người dùng
 • 5.000 Sản phẩm, Dịch vụ
 • Không hạn chế biên lai bán hàng
 • Module Quản trị Nhân sự
 • Module đồng bộ WooCommerce - WordPress
 • Không hạn chế thời gian sử dụng
 • Đầy đủ các tính năng
PRO

Chuyên nghiệp

360.000 đ /tháng
 • 10 địa điểm kinh doanh
 • Không hạn chế người dùng
 • Không hạn chế Sản phẩm, Dịch vụ
 • Không hạn chế biên lai bán hàng
 • Module Quản trị nhân sự
 • Module đồng bộ WooCommerce - WordPress
 • Không hạn chế thời gian sử dụng
 • Đầy đủ các tính năng

Đồng bộ hoá cửa hàng Lazada cộng thêm phí 5.000.000 đồng / lần duy nhất.
Đồng bộ hoá cửa hàng Shopee cộng thêm phí 5.000.000 đồng / lần duy nhất.
Khởi tạo Website bán hàng WordPress WooCommerce cộng thêm phí 5.000.000 đồng / lần duy nhất
Phí duy trì Website: 3.900.000 đồng / năm
Tạo và Xuất bản ứng dụng riêng cộng thêm phí 5.000.000 đồng / lần duy nhất cho mỗi nền tảng Android hoặc iOS (Khách hàng phải khởi Tạo tài khoản Nhà phát triển
Liên hệ với PosTeng để biết thêm chi tiết: +84.904.528.731 - Email: app@posteng.app hoặc pos@posteng.app