Blog Nâng cấp và Phát hành

Phiên bản mới nhất: 1.15
Ngày phát hành: 7.8.2019

Nhanh chóng trong vài phút và dễ dàng chỉ với 3 bước thiết lập.

Ghi chú phát hành:

Ngày 7.8.2019 - Phiên bản: 1.15

 • Nâng cấp: Một số cải tiến nhỏ.
 • Mới: Thêm tính năng điểm thưởng cho khách hàng.
 • Mới: Thiết lập Sổ cái Khách hàng / Nhà cung cấp.

Ngày 28.5.2019 - Phiên bản: 1.14

 • Nâng cấp: Cải thiện hiệu suất trong các báo cáo và nhiều phần khác nhau.
 • Nâng cấp: Hiển thị các trường dữ liệu tùy chỉnh trên trang chi tiết liên lạc (Khách hàng / Nhà cung cấp)
 • Nâng cấp: Sửa lỗi và cải tiến chung.
 • Mới: Thêm tính năng giảm giá theo danh mục, theo nhãn hiệu hàng hoá, thiết lập ngày bắt đầu.
 • Mới: Cải thiện Báo cáo kinh doanh với Lợi nhuận gộp, lợi nhuận theo danh mục, lợi nhuận theo nhãn hiệu hàng hoá, lợi nhuận theo ngày, lợi nhuận theo biên lai bán hàng...
 • Mới: Lợi nhuận gộp trong Báo cáo lãi lỗ.
 • Mới: Báo cáo tồn kho được thêm vào danh sách sản phẩm.
 • Mới: Danh sách sản phẩm thêm hiển thị giá của sản phẩm và phạm vi giá của sản phẩm đó. Ngoài ra, tổng số hàng có sẵn trong kho được hiển thị trong danh sách sản phẩm.
 • Mới: Thêm nhanh sản phẩm từ khu vực bán hàng trực tiếp.
 • Mới: Thêm lợi nhuận mua hàng từ tất cả các giao dịch mua từ nhà cung cấp (không cần chọn bất kỳ biên lai mua hàng cụ thể nào)
 • Mới: Cho phép In phiếu đóng gói.
 • Mới: Hiển thị hình ảnh sản phẩm trong Biên lai bán hàng bằng cách thiết lập cho phép hình ảnh trong giao diện Biên lai bán hàng.

Ngày 8.4.2019 - Phiên bản: 1.13

 • Nâng cấp: Tối ưu hóa truy vấn & lập chỉ mục để tải và tìm kiếm nhanh hơn.
 • Nâng cấp: Số điện thoại di động được thêm vào danh sách khách hàng thả xuống trên màn hình POS.
 • Nâng cấp: Cảnh báo xóa sản phẩm.
 • Nâng cấp: Tự động làm mới đơn hàng trên trang Nhà bếp và Đơn hàng được triển khai với thời gian làm mới có thể định cấu hình. (Áp dụng cho Nhà hàng/ Quán ăn).
 • Nâng cấp: Báo cáo tồn kho.
 • Nâng cấp: Khi vô hiệu hóa danh mục hoặc nhãn hiệu cũng sẽ vô hiệu hóa khỏi bộ lọc sản phẩm trên màn hình POS.
 • Nâng cấp: Lợi nhuận bán hàng được khấu trừ từ báo cáo của Cửa hàng trưởng, Khách hàng đến hạn thanh toán trong bảng cân đối kế toán & báo cáo thuế.
 • Nâng cấp: Bản nháp và trích dẫn trong các dòng bị xóa khỏi báo cáo bán sản phẩm.
 • Nâng cấp: Các nâng cấp chung khác.
 • Mới: Kích hoạt / Hủy kích hoạt sản phẩm trong danh sách sản phẩm.
 • Mới: Độ chính xác thập phân cho tiền tệ (số chữ số hiển thị sau số thập phân cho tiền tệ) - Áp dụng cho ngoại tệ, không phải VNĐ.
 • Mới: Độ chính xác thập phân cho Số lượng; (số chữ số hiển thị sau số thập phân cho tiền tệ).
 • Mới: PHP-CS-Fixer & Prettier (Tiêu chuẩn mã hóa được nâng cấp)
 • Mới: Nhân viên dịch vụ có thể được chọn cho từng dòng trong bán hàng, Thay đổi liên quan trong báo cáo của nhân viên dịch vụ được thêm vào trên màn hình đơn hàng.
 • New: Weather shortcode & top bar widget
 • Mới: Nút in hóa đơn trong các giao dịch gần đây trong màn hình POS.
 • Mới: Cho phép thêm tiền tệ mới.

Ngày 17.3.2019 - Phiên bản: 1.12.4

26 MB - include updates and bug fixes.

 • Bảo trì phát hành.

Ngày 7.3.2019 - Phiên bản: 1.12.3

26 MB - include updates and bug fixes.

 • Nâng cấp: Sửa lỗi thiết lập mới trong liên hệ (Khách hàng/Nhà cung cấp).
 • Nâng cấp: Nâng cấp giao diện Bảng điều khiển chung.
 • Nâng cấp: Sửa lỗi hiển thị Biên lai bán hàng trong Bảng điều khiển.
 • Nâng cấp: Mã HTML
 • Nâng cấp: Các nâng cấp chung nhỏ khác.
 • Mới: Bộ lọc trong danh sách mua, bán hàng, sản phẩm.
 • Mới: Hiển thị tồn kho có sẵn trên danh sách tìm kiếm sản phẩm trong màn hình POS.
 • Mới: Hiển thị số dư mở trên báo cáo và trang chi tiết liên lạc.

Ngày 17.2.2019 - Phiên bản: 1.12.2

26 MB - include updates and bug fixes.

 • Nâng cấp: Chế độ Sao lưu.
 • Nâng cấp: Sửa chữa Báo cáo lãi lỗ hiển thị chi phí là 0.
 • Nâng cấp: Biên lai bán hàng có thể dẽ dàng xoá khỏi báo cáo tiền mặt nếu muốn.
 • Nâng cấp: Sửa lỗi hiển thị Giá bán sản phẩm.
 • Nâng cấp: Dọn dẹp các nâng cấp trừ bản phát hành 1.12
 • Mới: Cho phép thiết lập kho hàng riêng tại mỗi Cửa hàng/Điểm bán hàng.

Ngày 10.2.2019 - Phiên bản: 1.12

26 MB - include updates and bug fixes.

 • Nâng cấp: Biểu đồ Bảng điều khiển cho phép hiển thị doanh số bán hàng theo điểm bán và kết hợp.
 • Nâng cấp: Sửa chữa các vấn đề đã được biết đến.
 • Mới: Tính năng thiết lập tài khảon thanh toán, các báo cáo liên quan.
 • Mới: Cho phép thêm nhiều đơn vị tính cho một sản phẩm cụ thể (ví dụ: kg hoặc cái...)
 • Mới: Cho phép đường dẫn URL Biên lai bên ngoài.
 • Mới: Hiển thị thanh toán công nợ đến hạn của khách hàng cụ thể.